Giới thiệu
Thanh tra
Tin tức hoạt động-Thông báo
Văn bản chỉ đạo
Số liệu các năm học
Thông tin tuyển sinh-thi cử
Thông tin trường chuẩn
Khuyến học-khuyến tài
Tư liệu chuyên ngành
Hoạt động chuyên môn
Hoạt động phong trào
Công tác đoàn thể
Công đoàn
Thi đua khen thưởng
Trang chủ    Danh mục trái    Tin tức hoạt động-Thông báo

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2013-2014

28 - Feb - 2013  7:27
Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện Căn cứ Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 24/7/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc Kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La; Thực hiện Công văn số 143/HD-SGDĐT ngày 21/02/2013 của Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm học 2013 - 2014, phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2013-2014 như sau:

 

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013

 

Đánh giá những kết quả đạt được của nhà trường trong năm học 2012 - 2013, chỉ rõ các mặt còn hạn chê, tồn tại và nguyên nhân hạn chế, tồn tại đó trên các mặt sau (nêu  rõ, ngắn gọn):

1. Công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp trong năm học chú ý đến các điểm chưa phù hợp cần điều chỉnh; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi, huy động trẻ 5 tuổi (đối với cấp mầm non); huy động học sinh trong độ tuổi, học sinh các lớp đầu cấp (đối với cấp học phổ thông); công tác duy trì sĩ số học sinh, chú ý đến công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, công tác phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường trong việc vận động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số học sinh.

2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kết quả đạt được trong học kỳ I vừa qua và ước thực hiện đạt được của cả năm trên các lĩnh vực giáo dục. Công tác quản lý thu, chi các loại quỹ ngoài ngân sách, chi trả chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên và học sinh. Việc cấp phát VPP, SGK, giấy vở cho giáo viên và học sinh.

3. Công tác triển khai thực hiện và kết quả đạt được trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua.

4. Rà soát, đối chiếu các tiêu chí trong xây dựng trường chuẩn của cấp học, đánh giá kết quả đạt được trong năm, chỉ rõ các nguyên nhân không đạt được các tiêu chí đề ra. Đánh giá kết quả duy trì phổ cập giáo dục, hoạt động của TTHTCĐ.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM HỌC 2013-2014

 

1. Về quy hoạch phát triển quy mô, mạng lưới trường lớp:

Các đơn vị trường học khảo sát, điều tra các bản, liên bản để mở, bỏ các điểm trường (đối với MN,TH), khảo sát số lượng học sinh mầm non 5 tuổi (đối với cấp tiểu học), khảo sát số lượng học sinh lớp 5 (đối với THCS), khảo sát số lượng học sinh lớp 9 (đối với cấp THPT)  để xây dựng kế hoạch mạng lưới trường, lớp, học sinh cho phù hợp với mọi điều kiện giáo dục hiện có (chú ý những nơi giáp ranh giữa hai trường, tránh trùng lặp).

2. Công tác tuyển sinh:

- Các trường Mầm non, Tiểu học thống kê số trẻ trong độ tuổi (theo biểu mẫu) tại địa bàn mình phụ trách và có kể hoạch huy động hầu hết số trẻ trong độ tuổi ra lớp kể cả trẻ khuyết tật phục vụ cho phổ cập GDTH đúng độ tuổi và phổ cập THCS.

- Các trường THCS căn cứ vào số học sinh đang học lớp 5 năm học 2012-2013 và số bỏ học trong năm trước trong địa bàn tuyển sinh của trường để xây dựng kế hoạch huy động tối đa số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 và số học sinh bỏ học ra lớp. Chú ý đến số học sinh có đủ điều kiện được tuyển vào trường PTDTNT huyện;

3. Chất lượng giáo dục:

Tập trung giải pháp và các điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.Từ các kết quả đã đạt được ở học kỳ 1 đánh giá ước hoàn thành chỉ tiêu kỳ 2 và cả năm học để xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho năm học tới.

4. Công tác phổ cập:

 Các trường học trong địa bàn cùng xã phối hợp nhau trong công tác điều tra, lập sổ, thống kê để có kế hoạch duy trì các kết quả đã đạt về phổ cập, XMC. Lập kế hoạch mở các lớp XMC và lớp bổ túc THCS trong năm học tới (đơn vị nào có kế hoạch mở lớp XMC, bổ túc THCS cần lập biểu riêng).

5. Xây dựng thư viện chuẩn, trường chuẩn Quốc gia:

Tất cả các đơn vị trường học trong huyện đều phải xây dựng kế hoạch hoàn thiện các chuẩn theo quy định xây dựng thư viện chuẩn, trường chuẩn Quốc gia ở các cấp học. Đối với các trường  đã đạt chuẩn cần có kế hoạch, giải pháp duy trì trường đạt chuẩn.

6. Về xây dựng độ ngũ CBQL, giáo viên:

Các đơn vị trường học thống kê số giáo viên, nhân viên hiện có của đơn vị mình; xác định nhu cầu biên chế cho năm học tới về số giáo viên, nhân viên thiếu, thừa của từng bậc học (đối với MN,TH), thiếu, thừa của từng bộ môn (đối với THCS), có kế hoạch đề nghị cho đi học đào tạo, bồi dưỡng CM, nghiệp vụ, công tác quản lý cho CBGV theo quy hoạch. Tổng hợp số giáo viên đăng ký thai sản, đăng ký đi học nâng cao trình độ trong năm học tới.

7. Về cơ sở vật chất trang thiết bị và ngân sách:

- Tổng hợp số phòng học, phòng chức năng và phòng công vụ hiện có (thừa, thiếu bao nhiêu phòng); kế hoạch xây dựng trong năm học tới. Kế hoạch triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua đặc biệt thực hiện kế hoạch số 31/KH-GD&ĐT ngày 02/11/2011 triển khai thực hiện, đánh giá phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2013.

- Đánh giá việc thực hiện cấp giấy, vở, SGK, học bổng và hỗ trợ học bổng cho học sinh vùng đặc biệt khoa khăn, học sinh bán trú, nội trú. Thống kê đầy đủ số học sinh đã được hưởng năm học 2012-2013 và kế hoạch cho năm tới.

 

 

 

 

 

Phần thứ ba

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

Các trường căn cứ tình hình thực tế, điều kiện và những khó khăn của đơn vị mình chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, phòng GD&ĐT, UBND huyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn huyện.

* Một số lưu ý:

- Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm chính khi xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2013 -2014; yêu cầu số liệu trong các biểu phải đảm bảo chính xác, không chỉnh sửa biểu, không thêm nội dung trong các biểu.

- Công văn và biểu được đăng trên Website của phòng GD&ĐT và gửi theo địa chỉ Email đến các đơn vị trường học.

 - Nhận được Công văn này đề nghị các trường triển khai thực hiện, hoàn thành  nội dung và nộp cả 2 bản  (1 bản dấu đỏ, 1 bản mềm) trước ngày 10/03/2013; bản mềm gửi theo 2 địa chỉ mail: van2406@gmail.com và địa chỉ mail của cấp học chuyên môn phụ trách.

Tài liệu đính kèm:
364 lượt xem
Tin cùng chuyên mục :
Tin mới đưa :
Tin đọc nhiều nhất
Khai thác bộ tài liệu BDTX trên mạng(2978 lần đọc)
Hội nhập Quốc tế trong giáo dục ĐH Việt Nam – Vương quốc Anh(1034 lần đọc)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2013 - 2014(907 lần đọc)
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2011-2012(854 lần đọc)
Công bố kết quả kỳ thi chọn HSG vòng tỉnh lớp 12 THPT, năm học 2011 – 2012(850 lần đọc)
KẾ HOẠCH: Thanh tra phòng GD&ĐT giáo dục năm học 2012 - 2013(849 lần đọc)
Google search
Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về chương trình và sách giáo khoa hiện nay?Thống kê truy cập
Số người Online : 1
Số lượt truy cập: 176,625